Okolí

Oblast podél řeky Dyje

Oblast podél řeky Dyje a rakouských hranic nabízí takové skvosty, jakými jsou například Lednicko-Valtický areál (zámek, zahrada, komponovaná krajina – zapsáno do seznamu UNESCO), archeologické naleziště Dolní Věstonice (místo nálezu proslulé Věstonické Venuše), Mikulov (zámek, gotické památky, židovské ghetto), Pavlov (vinařská obec s rezervací objektů lidové architektury), Valtice (barokní zámek a unikátní krajinné prvky). Z ryze přírodních zajímavostí jmenujme alespoň Pálavu (CHKO a biosferická rezervace zapsaná do seznamu UNESCO), Lednické rybníky (NPR).

K poznávání přírody, ale i k vodním sportům a k aktivnímu odpočinku lákají Novomlýnské nádrže na řece Dyji a řada peších i cyklistických tras.

Lednice

Lednicko-Valtický areál patří k unikátním turistickým oblastem s abnormální koncentrací přírodních, kulturních, historických i technických památek. Celkový dojem je umocněn významem místa jako významné moravské vinařské oblasti.

Pálava

Na území České republiky nenalezneme snad jiné území, které by se podobalo Pálavě. Území, kde by s takovou intenzitou kráčela prehistorie, kde se zachovaly suché stepi společně s mokřady a lužními lesy a dalšími těžko opakovatelnými krajinářskými prvky. Chráněná krajinná oblast Pálava byla vyhlášena již v roce 1976 na rozloze asi 7500 hektarů. Jejím centrem je hřeben Pavlovských vrchů s délkou 12 kilometrů a nejvyšším vrcholem Děvín (554 m). Správa CHKO sídlí na Náměstí 32 v Mikulově, chko@palava.cz.

Starovice

Přirozenou dominantou obce je kostel zasvěcený sv. Jiří a sv. Mikuláše, jehož dnešní podoba pochází z 16. Století. Podstatně byl opraven roku 1885, kdy byl rozšířen o chrámovou loď, která musela být pro nedostatek místa postavena nad zaklenutým potokem. Tato architektonická zajímavost nemá ve střední Evropě obdoby. Pod kostelem najdeme faru a naproti obecní úřad. Obě budovy byly v posledních letech opraveny.

Za pozornost stojí kaplička Jana Nepomuckého v blízkosti hasičské zbrojnice, socha Immaculáty vedle obecního úřadu z roku 1741, u kostela kříž s Kristem z roku 1792 a naproti přes náves socha sv. Antonína. O tom, že Starovice vždy patřily mezi významné vinařské obce, svědčí dochovaná pečeť z roku 1646 s motivem vinařského nože a vinného keře se dvěma hrozny a soustava vinných sklepů za obcí. Hlavní seskupení sklepů je ve třech nepravidelných řadách, umístěných kaskádovitě nad sebou. Nejvíce sklepů a lisoven bylo postaveno v období let 1809-1815. Sklepy jsou většinou původní a dodnes slouží svému účelu.

Cyklostezka

Městem Hustopeče u Brna a jeho okolím prochází síť Moravských vinných stezek, při jejímž projíždění se můžete těšit krásou jižní Moravy. Stezky vznikly nedávno a pro turisty jsou krásným spojením všeho, co Vám může náš kraj nabídnout.

Přes naše město vede trasa Velkopavlovické vinné stezky, která začíná v Popicích a vede přes Starovice – Hustopeče u Brna – Starovičky – Velké Pavlovice – Bořetice – Vrbice – Kobylí – Brumovice – Morkůvky – Klobouky u Brna a končí v Krumvíři. Cyklostezka vede většinou po asfaltové polní cestě a nebo po veřejných komunikacích. Při jízdě z Popic do Starovic se můžete kochat nádherným výhledem na jihomoravskou krajinu, kdy máte před sebou, jako na dlani vrcholky Pálavy, které jsou dominantou v této části kraje.